19.06.2021 r. Informacja o przerwie w dostawie wody Kotulin

Informujemy, że trwają prace polegające na lokalizacji wycieku wody na sieci wodociągowej w sołectwie Kotulin. Ustalono, że awaria wystąpiła na sieci w rejonie ulic Kolejowej i Wiejskiej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji położonych w rejonie ww. ulic w godzinach 24.00-6.00 oraz 14.00-16.00 do odwołania.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody dla pozostałej części Kotulina.

Prosimy o ograniczenie korzystania z wody do innych celów niż socjalno-bytowe.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

About the author: Barbara Poloczek