19.06.2021 r. Informacja o przerwie w dostawie wody Kotulin

Informujemy, że trwają prace polegające na lokalizacji wycieku wody na sieci wodociągowej w sołectwie Kotulin. Ustalono, że awaria wystąpiła na sieci w rejonie ulic Kolejowej i Wiejskiej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji położonych w rejonie ww. ulic w godzinach 24.00-6.00 oraz 14.00-16.00 do odwołania. Powyższe działania mają na celu […]

Komunikat z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej Kotulin

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców wody, w szczególności sołectwa Kotulin o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej. Prosimy o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno-bytowe. W ostatnich dniach zużycie […]