BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTULINIE

Projekt „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH STUDNI GŁĘBINOWYCH S-1A, S-2A WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ LIKWIDACJA STUDNI S-1, S-2 I S-3 W KOTULINIE – GMINA TOSZEK” o wartości 1.064.380,01 PLN został zrealizowany w latach 2019-2024 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.