26.01.2021 r. OGŁOSZENIE Awaria wodociągu Kotulin

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 26.01.2021 r. w miejscowości Kotulin w  dalszym ciągu trwa lokalizowanie poważnej awarii wodociągowej. Mimo wszelkich starań  w nocy nie udało się zlokalizować powstającego wycieku.

Prosimy o przegląd własnych instalacji wodociągowych na posesjach, zwłaszcza odbiorców wody korzystających ze studni oraz budynków pozostających bez opieki.
Zbiorniki wody na ujęciu będą napełniane przez cysterny, w związku z powyższym prosimy o racjonalne korzystanie.
Mogą wystąpić czasowe braki w dostawie wody do czasu całkowitego usunięcia powstałej awarii.

Prosimy o niekorzystanie z mechanicznych  urządzeń zasilanych wodą bezpośrednio po uruchomieniu wodociągu. Sieć wodociągowa będzie czyszczona.

Za utrudnienia przepraszamy.

About the author: Barbara Poloczek