Aktualizacja cennika usług wywozu nieczystości ciekłych – Gmina Krupski Młyn

Informujemy, że w związku z uzyskaniem zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krupski Młyn, w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki publikujemy zaktualizowany cennik usług, obowiązujący od dnia 02.10.2023 r.

Okresowa ocena jakości wody PPIS w Gliwicach – I półrocze 2023 r.

Szanowni Państwo, W dziale Strefa Klienta > Jakość wody zamieszczone zostały decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach dotyczące okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu na terenie Gminy Toszek oraz dzielnicy Pyskowic – Mikoszowiny za I półrocze 2023 r. W podanym dziale znajdują się również aktualne wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia.