OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody Toszek 21.07.2021r.

Informujemy, iż w dniu 21.07.2021 r.  w  godz. 08.00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Toszek, związana z usuwaniem awarii na kolektorze głównym sieci wodociągowej. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych. Za  niedogodności przepraszamy.  

19.06.2021 r. Informacja o przerwie w dostawie wody Kotulin

Informujemy, że trwają prace polegające na lokalizacji wycieku wody na sieci wodociągowej w sołectwie Kotulin. Ustalono, że awaria wystąpiła na sieci w rejonie ulic Kolejowej i Wiejskiej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji położonych w rejonie ww. ulic w godzinach 24.00-6.00 oraz 14.00-16.00 do odwołania. Powyższe działania mają na celu […]

Komunikat z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej Kotulin

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców wody, w szczególności sołectwa Kotulin o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej. Prosimy o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno-bytowe. W ostatnich dniach zużycie […]

OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody Pniów 27.05.2021 r.

Informujemy, iż  w dniu 27.05.2021 r. w godz. 08.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Pniów w rejonie ul. Srocza Góra oraz Wielowiejska związana z remontem sieci wodociągowej. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych. Za  niedogodności  bardzo przepraszamy. 

OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody Toszek 26.05.2021 r.

Informujemy, iż w dniu 26.05.2021 r.  w  godz. 08.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej (skrzyżowanie ul. Poprzeczna do Leśniczówki)  związana z  remontem sieci wodociągowej. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych. Za  niedogodności  bardzo przepraszamy.  

Prace na sieci hydrantowej

Informujemy, iż w dniach 27-29.04.2021 r.  w godz. 08.00 – 15.00 mogą nastąpić zaburzenia w dostawie wody w sołectwie  Ciochowice,  związane z  przeglądem i pracami remontowymi sieci hydrantowej. Prosimy w podanych godzinach o umiarkowane korzystanie z urządzeń mechanicznych. Za  niedogodności  przepraszamy.