ZMIANA CENNIKA USŁUG OD 01.07.2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/05/2022 Wiceprezesa Zarządu REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana cen usług wywozu nieczystości płynnych oraz odbioru osadów płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowy cennik jest dostępny w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki.

Nowa taryfa za wodę i ścieki dla Gminy Toszek od 12 kwietnia 2022 r.

REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.208.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Toszek na okres 3 lat. Taryfa obowiązuje od 12 kwietnia 2022 r. Taryfa jest dostępna w dziale: […]