ZMIANA CENNIKA USŁUG OD 01.07.2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/05/2022 Wiceprezesa Zarządu REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana cen usług wywozu nieczystości płynnych oraz odbioru osadów płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowy cennik jest dostępny w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki.

Nowa taryfa za wodę i ścieki dla Gminy Toszek od 12 kwietnia 2022 r.

REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.208.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Toszek na okres 3 lat. Taryfa obowiązuje od 12 kwietnia 2022 r. Taryfa jest dostępna w dziale: […]

17.03.2022 r. OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody – Płużniczka, Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce

Informujemy, że w dniu 17.03.2022 r. w godz. 8.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectw: Płużniczka, Ligota Toszecka, Pawłowice oraz Boguszyce, związana z usuwaniem awarii kolektora sieciowego Stacji Uzdatniania Wody Płużniczka. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych. Za niedogodności przepraszamy.  

18.01.2022 r. Przerwa w dostawie wody Pniów

Informujemy, że w dniu 18.01.2022 r. w godz. 09.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Pniów rejon ul. Srocza Góra, związana z planowanym pracami na sieci wodociągowej. Po usunięciu awarii sieć będzie czyszczona, dlatego prosimy o niekorzystanie z mechanicznych urządzeń zasilanych wodą, bezpośrednio po uruchomieniu wodociągu. Za powstałe niedogodności przepraszamy.