Nowa taryfa za wodę i ścieki dla Gminy Toszek od 12 kwietnia 2022 r.

REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. informuje, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.208.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Toszek na okres 3 lat. Taryfa obowiązuje od 12 kwietnia 2022 r. Taryfa jest dostępna w dziale: […]

17.03.2022 r. OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody – Płużniczka, Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce

Informujemy, że w dniu 17.03.2022 r. w godz. 8.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectw: Płużniczka, Ligota Toszecka, Pawłowice oraz Boguszyce, związana z usuwaniem awarii kolektora sieciowego Stacji Uzdatniania Wody Płużniczka. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych. Za niedogodności przepraszamy.  

24.02.2022 r. Informacja o awarii sieci wodociągowej Kotliszowice

Informujemy, że w dniu 24.02.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Kotliszowice. Przerwa w dostawie wody może potrwać  do godz. 15.00. Obecnie trwają prace mające na celu usunięcie awarii. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych zasilanych wodą. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

23.02.2022 r. OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody Kotliszowice

Informujemy, że w dniu 23.02.2022 r. w godz. 08.30 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Kotliszowice w rejonie ul. Wiejskiej i Szkolnej, związana z usuwaniem awarii sieci wodociągowej. Po usunięciu awarii sieć będzie czyszczona, dlatego prosimy o niekorzystanie z mechanicznych urządzeń zasilanych wodą, bezpośrednio po uruchomieniu wodociągu. Za powstałe niedogodności przepraszamy.