DZIAŁ MIESZKANIOWY

Jednym z ważniejszych zadań powierzonych naszej firmie jest utrzymanie budynków wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Toszek. Na przestrzeni lat struktura własności wielu z tych budynków ulegała zmianie poprzez tworzenie się wspólnot mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw tym zmianom firma w sposób płynny rozszerzyła swoją ofertę wobec mieszkańców gminy wstępując w rolę zarządcy nieruchomości. Wysokie wymagania rynkowe również w tej materii wymogły wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Doceniając nasz wysiłek i pracę na rzecz utrzymania dobrych relacji z mieszkańcami podmioty zewnętrzne powierzają nam zarządzanie kilkudziesięcioma nieruchomościami mieszkaniowymi nie licząc odrębnych lokali użytkowych, którymi również administrujemy w ramach powierzonych obowiązków. Zdajemy sobie sprawę, że działalność w tej materii to nie tylko przepisy prawne i wzajemne obowiązki, ale także życzliwość i uśmiech dla mieszkańca, który zawsze jest dla nas wartością podmiotową.