DZIAŁ TECHNICZNY

Mieszkańcy Gminy Toszek w każdej chwili mogą zgłosić się do działu technicznego z problemem wynikającym z awarii dostawy wody i odbioru ścieków. W miarę możliwości dokonamy wszelkich starań, aby zgłoszenie zostało szybko rozpatrzone i  usunięte. Aktualnie Spółka obsługuje:

  • 30 km sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami  ścieków w Toszku, Kotliszowicach, Paczynie oraz Pniowie
  • 154 km sieci wodociągowych z ujęciami  wody w Toszku , Płużniczce, Paczynie oraz Kotulinie.