OGŁOSZENIE Zmiana zarządcy zasobu komunalnego od 01.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wygaśnięciem obowiązującej umowy, od dnia 01.01.2021r. Spółka przestaje pełnić funkcję zarządcy budynków i lokali komunalnych na terenie Gminy Toszek.

W związku z powyższym, dotychczasowe książeczki mieszkaniowe oraz nr kont bankowych, na które dokonywane były wpłaty stają się z dniem 01.01.2021r. nieaktualne.

Wszelkie zgłoszenia oraz wpłaty należy kierować do nowego zarządcy zasobu komunalnego, tj.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gliwicka 13 I piętro, 44-180 Toszek

About the author: Barbara Poloczek