Zmiana cennika usług – Gmina Wielowieś

Informujemy, że z dniem 01.04.2023 r. ulega zmianie cennik usług wywozu nieczystości ciekłych dla miejscowości położonych na terenie Gminy Wielowieś.

Aktualny cennik jest dostępny w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki.

About the author: admin