ZMIANA CENNIKA USŁUG OD 01.01.2023 R.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/11/2022 Wiceprezesa Zarządu REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. z dniem 01.01.2023 r. nastąpi zmiana cennika usług wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni.

Nowy cennik jest dostępny w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki.

About the author: Barbara Poloczek