24.02.2022 r. Informacja o awarii sieci wodociągowej Kotliszowice

Informujemy, że w dniu 24.02.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Kotliszowice. Przerwa w dostawie wody może potrwać  do godz. 15.00. Obecnie trwają prace mające na celu usunięcie awarii. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Prosimy o niekorzystanie w tym czasie z urządzeń mechanicznych zasilanych wodą. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

23.02.2022 r. OGŁOSZENIE Przerwa w dostawie wody Kotliszowice

Informujemy, że w dniu 23.02.2022 r. w godz. 08.30 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwie Kotliszowice w rejonie ul. Wiejskiej i Szkolnej, związana z usuwaniem awarii sieci wodociągowej. Po usunięciu awarii sieć będzie czyszczona, dlatego prosimy o niekorzystanie z mechanicznych urządzeń zasilanych wodą, bezpośrednio po uruchomieniu wodociągu. Za powstałe niedogodności przepraszamy.