WYNIKI BADAŃ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Toszek – Punkt monitoringowy 2023-06-28

 

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA – I PÓŁROCZE 2023 R. (PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH)

Wodociąg Toszek
Wodociąg Paczyna
Wodociąg Kotulin
Wodociąg Płużniczka
Wodociąg Paczynka, Mikoszowina
Wodociąg Kotliszowice, Wilkowiczki
Wodociąg Proboszczowice