1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
3
Usługi wywozu nieczystości
Odbiór odpadów komunalnych
Prowadzenie PSZOK-u w Gminie Toszek
5
Usługi w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi
Usługi budowlane
previous arrow
next arrow
 

Podstawowa działalność firmy to:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków;

  2. Usługi wywozu nieczystości płynnych;

  3. Odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

  4. Administrowanie budynkami mieszkalnymi.

 

Dodatkowo Spółka wykonuje  usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz innych.

 

Dostawa i rozprowadzanie wody

Usługi w zakresie kanalizacji i odprowadzania ścieków

Usługi wywozu nieczystości i odbiór odpadów komunalnych

Usługi w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi.

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługi budowlane

AKTUALNOŚCI

ZMIANA CENNIKA USŁUG OD 01.01.2023 R.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/11/2022 Wiceprezesa Zarządu REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. z dniem 01.01.2023 r. nastąpi zmiana cennika usług wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni. Nowy cennik jest dostępny w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE – AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ PNIÓW 24.11.2022 R.

Informujemy, że w dniu 24.11.2022 r. w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w sołectwie Pniów, przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Miodowej i Srocza Góra potrwa do ok. godz. 17.00. Po uruchomieniu wodociągu nastąpi czyszczenie sieci. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej