1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
3
Usługi wywozu nieczystości
Odbiór odpadów komunalnych
Prowadzenie PSZOK-u w Gminie Toszek
5
Usługi w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi
Usługi budowlane
previous arrow
next arrow
 

Podstawowa działalność firmy to:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków;

  2. Usługi wywozu nieczystości płynnych;

  3. Odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

  4. Administrowanie budynkami mieszkalnymi.

 

Dodatkowo Spółka wykonuje  usługi remontowo-budowlane na instalacjach i obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz innych.

 

Dostawa i rozprowadzanie wody

Usługi w zakresie kanalizacji i odprowadzania ścieków

Usługi wywozu nieczystości i odbiór odpadów komunalnych

Usługi w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi.

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługi budowlane

AKTUALNOŚCI

BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTULINIE

Projekt „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE DWÓCH STUDNI GŁĘBINOWYCH S-1A, S-2A WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ LIKWIDACJA STUDNI S-1, S-2 I S-3 W KOTULINIE – GMINA TOSZEK” o wartości 1.064.380,01 PLN został zrealizowany w latach 2019-2024 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Czytaj więcej