Aktualizacja cennika usług wywozu nieczystości ciekłych – Gmina Krupski Młyn

Informujemy, że w związku z uzyskaniem zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krupski Młyn, w zakładce Strefa Klienta > Taryfy i cenniki publikujemy zaktualizowany cennik usług, obowiązujący od dnia 02.10.2023 r.

About the author: admin