Komunikat z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej Kotulin

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców wody, w szczególności sołectwa Kotulin o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej.

Prosimy o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno-bytowe.

W ostatnich dniach zużycie wody wzrosło skokowo, co powoduje, że urządzenia wodociągowe stacji uzdatniania wody, szczególnie w godzinach wieczornych w czasie zwiększonego poboru, nie nadążają z produkcją wody, co w efekcie może doprowadzić do trudności z zaspokojeniem potrzeb odbiorców wody.

W szczególności prosimy o zaprzestanie podlewania wodą z sieci wodociągowych: przydomowych ogródków, działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz zaprzestanie napełniania basenów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń mogą nastąpić niekontrolowane spadki ciśnienia lub okresowe przerwy w dostawach wody.

Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Za niedogodności i ewentualne utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

About the author: Barbara Poloczek